Privacy Notice

INFORMAŢII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

10.01.2019

 

 • Acest document

 

Rezumat – acest document

Noi tratăm cu foarte mare seriozitate datele dumneavoastră cu caracter personal! Prezentul document explică cum putem să Prelucrăm eventualele Date ale dumneavoastră cu caracter personal. Prezentul document poate fi modificat sau actualizat şi din acest motiv vă rugăm să verificaţi periodic dacă nu a fost actualizat.

 

Acest document este furnizat de către Zentiva în numele său, în numele societăţilor soră şi fiică (împreună în continuare numite “Zentiva”, “noi”, “noastre” şi “nouă”), şi este destinat din afara companiei noastre, cu care interacţionăm, inclusiv clienţi, vizitatori ai paginilor Web ale noastre precum şi utilizatori ai produselor sau ai serviciilor noastre (împreună numite “dumneavoastră”). Noţiunile definite care sunt utilizate în prezentul document sunt explicate în partea (T) de mai jos.

 

Pentru scopurile prezentului document Zentiva are calitatea de Administrator a datelor cu caracter personal. Datele de contact sunt prezentate în partea (S) de mai jos.

 

Prezentul document poate fi modificat sau actualizat ca să respecte modificările procedeelor noastre în domeniul Prelucrării Datelor cu caracter personal, modificările eventuale  ale regulamentelor legale corespunzătoare. Recomandăm ca dumneavoastră să citiţi cu atenţie prezentul document şi să verificaţi periodic această pagină ca să înregistraţi orice modificări care intervin eventual în conformitate cu condiţiile prezentului document.

 

 • Colectarea Datelor cu caracter personal

 

Rezumat – colectarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal putem să colectăm sau să obţinem direct de la dumneavoastră (de exemplu dacă contactaţi serviciul nostru de asistenţă şi call centre); în cadrul relaţiilor noastre cu dumneavoastră (de exemplu când vă cumpăraţi ceva); când Datele dumneavoastră personale publicaţi (de exemplu când publicaţi un articol despre noi în reţeaua socială); când vizitaţi paginile noastre Web; când vă înregistraţi la utilizarea oricărei din paginile noastre Web, oricare produs sau serviciu. De asemenea Datele cu caracter personal despre dumneavoastră putem să colectăm de la terţe părţi (de exemplu de la baze de date de contact existente la Agenţi medico-sanitari).

 

Colectarea Datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal despre dumneavoastră putem să colectăm de la următoarele surse:

 • Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră: Putem să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ni le furnizaţi (de exemplu dacă contactaţi unul din call centrele noastre, putem să Prelucrăm Datele cu caracter personal care furnizaţi operatorilor noştri sau reprezentanţilor noştri, când vin la dumneavoastră în vizită; de asemenea putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care dumneavoastră ridicaţi o întrebare medico-sanitară sau dacă ne contactaţi prin e-mail sau prin alte mijloace).
 • Informaţiile pe care le furnizaţi serviciilor noastre de asistenţă: În cazul în care contactaţi serviciile noastre de asistenţă cu informaţii despre efectele farmaco-terapeutice adverse  ale medicamentelor, Prelucrăm astfel de informaţii în conformitate cu obligaţiile noastre legale (le furnizăm bazei de date oficiale europene corespunzătoare care se ocupă de această farmacoterapie), împreună cu informaţiile corespunzătoare despre dumneavoastră în calitate de pacient, inclusiv vârstă, data naşterii, număr de identificare, categorie de vârstă sau sexul.
 • Informaţiile care va furniza terţa persoană: Putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal de la terţe persoane care ni le furnizează, în special din baze de date cu privire la contactele medicale cu plată ale Agenţilor medico-sanitari.
 • Informaţiile despre relaţii: Putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul relaţiilor curente cu dumneavoastră (de exemplu vă furnizăm produsele noastre dumneavoastră sau angajatorului dumneavoastră, sau dacă dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră ne furnizați produsele sau serviciile şi noi păstrăm Datele cu caracter personal legate de această relaţie).
 • Informaţiile care publicaţi: În unele cazuri putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal care aţi publicat în mod evident şi anume prin intermediul mediilor sociale (de exemplu putem să colectăm informaţiile de la profilul (profilurilor) dumneavoastră din medii sociale, dacă plasaţi o postare publică despre noi la ele).
 • Informaţiile de la paginile Web: Putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal  atunci când vizitaţi oricare din paginile noastre Web sau folosiţi orice funcţie sau sursă accesibilă prin intermediul paginii Web. 

 

 • Crearea Datelor cu caracter personal

 

Rezumat – vytváření Osobních údajů

Putem crea Datele cu caracter personal despre dumneavoastră (de exemplu înregistrările interacţiunilor dumneavoastră cu noi).

 

De asemenea putem crea Datele cu caracter personal despre dumneavoastră precum de  exemplu înregistrările despre interacţiunile dumneavoastră cu noi şi informaţiile despre istoricul de cumpărături ale dumneavoastră sau preferinţele dumneavoastră.

 

 • Categorie de Date cu caracter personal care putem să prelucrăm

 

Rezumat – categorie de date cu caracter personal care putem păstra

Putem păstra datele de identificare a dumneavoastră (de exemplu nume); datele demografice (de exemplu vârsta dumneavoastră); datele de contact ale dumneavoastră (de exemplu adresa dumneavoastră); însemnări privind declaraţiile de consimţământ acordate; informaţii despre cumpărători; informaţii despre plăţi (de exemplu adresa de facturare); informaţii despre efectele adverse ale medicamentelor legate de dumneavoastră; documentaţia medico-sanitară; informaţii despre paginile Web ale noastre (de exemplu ce fel de tip de aparat utilizaţi); informaţii despre angajatorul dumneavoastră (dacă acest lucru este actual); informaţii despre interacţiunile dumneavoastră cu conținutul nostru sau cu publicitatea noastră; orice opinii sau păreri care ne furnizaţi.

 

Putem să Prelucrăm următoare categorii de Date cu caracter personal despre dumneavoastră: 

 • Date despre dumneavoastră: nume (prenume); numele preferat; şi fotografii.
 • Date demografice: sex; data naşterii / vârstă; cetăţenie; stare civilă; titlu; şi limba preferată.
 • Date de contact: adresă de corespondenţă; adresa pentru remitere; numărul de telefon;  adresa de e-mail; date despre asistenţi personali dacă acest lucru este cazul; date despre aplicaţii de tip messenger; datele despre messaging (mesaj rapid de text); şi date de la medii sociale.
 • Înregistrări despre declaraţii de consimţământ acordate: Însemnări despre orice declaraţie de consimţământ care aţi dat eventual, împreună cu data şi ora, modul de acordare a declaraţiei şi orice informaţii conexe (de exemplu obiectul consimţământului).
 • Informaţii de plată: înregistrări de facturare; înregistrări de plată; adresă de facturare; mod de plată; numărul contului bancar; numele titularului contului; date privind asigurarea contului; BACS; SWIFT; IBAN; suma; data achitării; şi înregistrări despre controale.
 • Informaţii generale medico-sanitare: Informaţii despre: bolile dumneavoastră; documentaţie medico-sanitară, inclusiv informaţii despre greutatea dumneavoastră, înălţimea, presiunea sanguină şi alte date importante; însemnări privind intervenţiile medicale; alimentaţie şi stil de viaţă; consum de alcool, tutun şi substanţe stupefiante.
 • Înregistrări despre tratament medicamentos: înregistrări despre tratamente farmacio-medicamentoase care v-au fost prescrise şi efectele lor; informaţii privind tratamentele farmacio-medicamentoase care vi s-a administrat sau vi este administrată; informaţii despre asigurare medicală.
 • Informaţii despre profesie şi specializare: specializare, profesie sau loc de muncă şi preferinţe ale personalului medico-sanitar.
 • Datele, care referă la renume şi situaţie financiară: legături de capital, condiţii financiare, delicte şi condamnări, datele de contact şi bancare ale furnizorilor şi ale beneficiarilor.
 • Datele referitoare la paginile noastre Web: tip de aparat; sistem de operare; tip de browser; setarea browserului; adresa IP; setarea limbii; datele şi ora de conectare la pagina Web; nume de utilizator; parola; date privind accesarea sigură; date despre utilizare; informaţii statistice agregate.
 • Informaţii despre angajator: În cazul în care interacţiunea cu dumneavoastră intră în calitate de angajat, denumirea, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail a angajatorului dumneavoastră în termeni relevanţi.
 • Date despre conţinut şi despre reclamă: Însemnări despre interacţiunile dumneavoastră cu reclamele noastre şi cu conţinutul online, înregistrări despre reclamă şi conţinut vizualizat pe pagini care vi s-au afişat, şi orice interacţiune a dumneavoastră eventuală cu un astfel de conţinut sau reclamă (inclusiv deplasări cu mouse, clicuri pe mouse, oricare formular completat de dumneavoastră (inclusiv formulare care nu au fost completate în întregime şi trimise) şi orice interacţiune prin intermediul displayului digital.
 • Opinii şi păreri: Oricare opinii şi păreri care ne trimiteţi în baza selectării proprii sau  prezentaţi atitudinile dumneavoastră şi le publicaţi în articole publice pe platforme de medii sociale.

 

 

 • Temeiul de drept de Prelucrare a Datelor cu caracter personal

 

Rezumat – temeiul de drept de Prelucrare a Datelor cu caracter personal

Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră personale în cazul în care: dumneavoastră aţi declarat consimţământul în prealabil; Prelucrarea este necesară pentru scopurile contractului între noi şi dumneavoastră; Prelucrarea este cerută în baza legii corespunzătoare; sau avem interesul autorizat şi valabil pentru Prelucrare.

 

În cazul Prelucrării Datelor cu caracter personal pentru scopurile menţionate în prezentul document  în funcţie de împrejurimi ne putem baza pe unele din temeiuri de drept specificate mai jos:

 • Consimţământ: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care am obţinut acordul expres al dumneavoastră în prealabil pentru Prelucrare (acest temei de drept se aplică numai în relaţie de Prelucrare care este cu totul voluntar – nu se aplică la Prelucrare care este necesară sau obligatorie în orice privinţă);
 • Derularea contractului: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare în legătură cu orice contract care încheiaţi cu noi; de acest temei de drept ne sprijinim în cazul că vă expediem marfa sau în cazul în care am coresponda cu dumneavoastră în legătură cu contractele noastre; 
 • Conformitate cu prevederile legale corespunzătoare: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care Prelucrarea este cerută de acte legislative corespunzătoare; de exemplu putem să fim obligaţi să păstrăm informaţiile despre efecte adverse farmaco-terapeutice ale medicamentelor iar în astfel de caz păstrăm informaţiile respective despre orice efecte adverse ale medicamentelor despre care ne-aţi informat prin intermediul call service-ului nostru sau pe o altă cale; sau
 • Interese legitime: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care avem interesul legitim. În orice caz ne străduim ca să se asigure următoarele:
  • Prelucrare în conformitate cu lege, este adecvată şi realizată în conformitate cu condiţiile prezentului document; 
  • avem interesul legal comercial pentru realizarea Prelucrării; şi
  • nu este există o probabilitate mai mare de impact negativ asupra intereselor dumneavoastră, drepturile principale sau asupra libertăţii în urma Prelucrării.

 

 

 • Informaţii personale sensibile

 

Rezumat– informaţii personale sensibile

Nu intenţionăm să colectăm şi nici să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile. Atunci când avem nevoie să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile spre exemplu documentaţia dumneavoastră medico-sanitară sau informaţiile privind efectele adverse ale medicamentelor asupra sănătăţii dumneavoastră, atunci le Prelucrăm numai în interes legitim şi realizăm acest lucru în conformitate cu prevederile legislative corespunzătoare.

 

Nu ne străduim să culegem şi nici să  Prelucrăm altfel Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cadrul activităţii comerciale curente. În cazul în care este necesar ca din orice motiv să se Prelucreze Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile atunci ne  bazăm pe una dintre bazele juridice de mai jos:

 • Conformitatea cu prevederile legale corespunzătoare: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cazul în care Prelucrarea este cerută sau admisă de prevederile legislative corespunzătoare (de exemplu aven nevoie să Prelucrăm datele despre efecte adverse medico-farmaceutice ale medicamentelor); 
 • Necesitatea din motive medico-sanitare: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile dacă este necesar acest lucru pentru acordarea îngrijirii medico-sanitare sau pentru gestionarea sistemului de igienă şi sănătate publică sau dacă este necesar să se asigure standardul mare de securitate a medicamentelor (de exemplu informaţii privind efectele medico-farmaceutice adverse ale medicamentelor pot fi Prelucrate pentru a se asigura că nu dăunează altor pacienți);
 • Necesitatea pentru scopuri ştiinţifice: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile dacă este necesar acest lucru pentru scopuri ştiinţifice (de exemplu dezvoltarea medicamentelor noi, mai sigure şi mai bune); sau
 • Consimţământul: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cazul în care în conformitate cu prevederile legale am primit consimţământul expres al dumneavoastră în prealabil pentru Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal sensibile (acest temei de drept se aplică numai în relaţie de Prelucrare care este cu totul voluntar – nu se aplică la Prelucrare care este necesară sau obligatorie în orice privinţă).

 

Dacă ne furnizaţi Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile de orice alt fel de subiect de date trebuie să asiguraţi ca din partea dumneavoastră să fie vorba de furnizare în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi pentru a ne asigura că suntem în măsură să ne bazăm pe oricare dintre temeiurile juridice de mai sus pentru Prelucrarea unor astfel de Date cu caracter personal sensibile.

 

 • Scopuri pentru care putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Rezumat – Scopuri pentru care putem să Prelucră Datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să Prelucrăm pentru următoarele scopuri: oferind produse şi servicii pentru dumneavoastră; oferind Baza de date europeană privind efectele adverse ale medicamentelor; concordanţa cu regulamente legale corespunzătoare; îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor noastre; asigurarea securităţii clienţilor noştri; funcţionarea paginilor noastre Web; comunicare cu dumneavoastră; administrarea sistemelor noastre IT; gestionarea financiară; realizarea anchetelor; asigurarea securităţii spaţiilor şi a sistemelor noastre; realizarea cercetării dacă este necesar; şi îmbunătăţirea paginilor noastre Web.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să Prelucrăm pentru scopuri prezentate mai jos sau eventual în conformitate cu reglementările legale relevante

 

 • Oferirea produselor şi serviciilor: Oferirea produselor şi serviciilor noastre sau paginilor noastre Web; oferirea produselor şi serviciilor la cerere; oferirea obiectelor de promovare la cerere; şi comunicare cu dumneavoastră despre astfel de produse şi servicii. Toate acestea pot include de exemplu Prelucrarea noastră a datelor dumneavoastră pentru scopul de expediere a mărfii care aţi cumpărat ca să vă putem trimite factura respectivă, etc.
 • Prezentarea informaţiilor privind efectele adverse: Suntem obligaţi să furnizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal Bazei de date europene atunci când anunţaţi efectele adverse ale medicamentului. În cazul în care ne comunicaţi datele de contact atunci vă comunicăm şi aceste date şi anume pentru scopul de o utilizare ulterioară.
 • Concordanţa cu legi şi regulamente legislative: Respectarea numeroaselor obligaţii legale care se referă la noi ca de exemplu urmărirea contraindicaţiilor medicamentelor noastre; gestionarea documentaţiei dumneavoastră medico-sanitare pentru scopuri reglementare prezentate; exploatarea documentaţiei respective în cazul cercetării realizate de către autorităţile competente eventual în cadrul unei alte interacţiuni cu autoritatea administraţiei publice.
 • Aprofundarea cooperării cu Personalul medico-sanitar: Prelucrăm Datele cu caracter personal care ne furnizează Personalul medico-sanitar ca să evaluăm care fel de medicamente ar trebui să oferim cu scopul de a pregăti nişte reduceri de preţuri speciale, programe, etc.; De asemenea Prelucrăm Datele cu caracter personal care ne furnizează Personalul medico-sanitar ca să aprofundăm colaborarea cu ei de exemplu sub formă de invitaţii la unele dintre conferinţele noastre, panouri de experţi, etc.
 • Realizarea studiilor de bioechivalenţă: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul realizării studiilor de bioechivalenţă împreună cu organizațiile implicate în cercetarea clinică și cercetarea contractuală
 • Pentru îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţii noştri: Putem să utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre; ca să vă putem oferi mărfuri mai relevante; ca să vă putem prezenta oferte şi mai bune.
 • Pentru a oferi servicii pentru clienţi: pentru a vă oferi cele mai bune servicii posibile; pentru a vă ajuta cu soluţionarea oricăror probleme; pentru recomandarea serviciilor şi mărfurilor noastre.
 • Pentru a vă confirma eligibilitatea: Dacă unele dintre produsele noastre sau conţinutele sunt destinate numai unui anumit grup de clienţi ai noştri (precum este de exemplu Personalul medico-sanitar), trebuie ca Datele dumneavoastră cu caracter personal să Prelucrăm să asigurăm dacă aceste produse sau conţinutul sunt destinate dumneavoastră.
 • Verificarea concordanţei: Îndeplinirea responsabilităților noastre de reglementare în domeniul complianţei, inclusiv verificarea tipului ‘Know Your Client’; şi confirmarea şi verificarea identităţii dumneavoastră (şi anume şi utilizând agenţiile pentru evaluarea ratingului de credit); şi screening având în vedere orice listă de sancţiuni gestionată de stat şi/sau de  autoritățile competente în materie penală precum şi având în vedere şi alte restricţii legale.
 • Paginile noastre Web: Funcționarea şi administrarea paginilor noastre Web; oferirea conţinutului, vizualizarea reclamelor şi a altor informaţii pentru dumneavoastră; comunicare şi interacțiuni cu dumneavoastră prin intermediul paginilor noastre Web; şi să vă informăm despre orice modificări intervenite la paginile noastre Web, despre produsele noastre sau serviciile noastre.
 • Comunicare: Comunicarea cu dumneavoastră cu ajutorul oricăror mijloace (şi anume prin e-mail, telefon, mesaje de tip text, medii sociale, poştă sau personal), cu comunicarea mesajelor şi a altor informaţii care ar putea să vă intereseze, având în vedere că toate aceste comunicări vă vor fi furnizate în conformitate cu regulamentele legislative în vigoare; păstrarea şi actualizarea tuturor datelor de contact în funcţie de necesitate; şi obţinerea consimţământului dumneavoastră opţional prealabil  în funcţie de necesitate.
 • Comunicare şi funcționarea IT: Gestionarea sistemelor noastre de comunicare; funcţionarea sistemelor IT de securitate; şi verificările securităţii IT.
 • Protecţie de securitate şi sănătate în muncă: Evaluarea protecţiei de securitate şi sănătate în muncă şi gestionarea intereselor; şi asigurarea concordanţei cu regulamentele legale corespunzătoare.
 • Managementul financiar: Vânzare; finanţare; audituri corporative; şi gestiunea vânzătorilor. 
 • Sondaje: Angajamentul dumneavoastră pentru a obține feedback despre produsele și serviciile noastre.
 • Asigurare: Asigurarea fizică a spaţiilor noastre (inclusiv înregistrările vizitelor în spaţiile noastre; şi a înregistrărilor de la sistemul camerelor de luat vederi); şi asigurare electronică (inclusiv înregistrări privind istoricul de accesare şi datele privind accesul).
 • Economisire: Depistarea, economisirea şi prevenirea încălcării regulilor şi a activităţii criminale în conformitate cu regulamentele legale corespunzătoare.
 • Proceduri juridice şi administrative: Dovedire, performanţă şi apărarea drepturilor legale.
 • Ameliorarea paginilor noastre Web şi a Produselor: Identificarea problemelor legate de paginile noastre Web sau de produsele noastre; planificarea îmbunătăţirii paginilor noastre Web sau a produselor noastre; şi crearea noilor pagini Web sau a produselor.

 

 • Comunicarea Datelor cu caracter personal terţilor

 

Rezumat – comunicarea Datelor cu caracter personal terţelor persoane

Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să comunicăm: autorităţilor judecătoreşti i administrative; Prelucrătorului nostru extern al datelor şi subcontractanţilor Prelucrătorului nostru; oricărei persoane în funcţie de necesitate în legătură cu procedură penală sau administrativă în cazul necesar pentru scopuri de cercetare, de investigare sau prevenire a criminalităţii; oricărui dobânditor al întreprinderii noastre; şi oricăror agenţi de publicitate externi, plug-in-uri sau conţinut de pe paginile Web ale noastre.

 

Putem comunica Datele cu caracter personal altor subiecte în cadru grupului Zentiva, şi anume pentru scopuri comerciale legitime (inclusiv funcţionarea paginilor noastre Web şi a vă oferi produsele şi serviciile) şi în conformitate cu regulamentele legale corespunzătoare. Lista completă cu subiecte în cadrul grupului Zentiva care eventual pot avea acces la Date cu caracter personal sunt la dispoziţie la: [W&C: Completaţi vă rog link-ul]. În afară de acestea putem comunica Datele cu caracter personal:

 • dumneavoastră, eventual reprezentanţilor desemnaţi de dumneavoastră; 
 • autorităţilor judecătoreşti şi administrative la cerere, pe baza unei obligații legale sau a unui ordin al autorității competente sau în scopul raportării sau suspectării încălcării legii sau reglementărilor aplicabile;
 • Prelucrătorului nostru extern al datelor care la ora actuală este Genpact International Inc., 40 Old Ridgebury Road, Third Floor, Danbury, CT 06810, Statele Unice ale Americii şi care încredinţează Prelucrarea Datelor cu caracter personal subcontractanţilor săi iar unii din ei îşi pot desfăşura activitatea şi în afară de Spaţiul Economic European, de exemplu SUA şi India: Alte informaţii privind societatea Genpact International Inc. şi subcontractanţii ei  vezi [http://www.genpact.com/about-us/privacy];
 • experţilor în contabilitate, auditorilor, juriştilor şi altor consultanţi externi ai societăţii Zentiva care sunt obligați prin contract să păstreze confidențialitatea informațiilor;
 • altor Prelucrători externi (precum sunt de exemplu prestatorii serviciilor de plastă; societăţile de transport; etc.)  operând oriunde în lume, în conformitate cu cerințele enumerate mai jos în această secțiune (H);
 • oricărei persoane competente, autorităţii competente în materie penală sau tribunalului, în măsura necesară pentru a dovedi, exercita sau apăra drepturile legitime;
 • oricărei persoane competente pentru scopuri de prevenire, cercetare, investigare şi urmărire a criminalităţii sau exercitarea pedepsei; 
 • oricărui dobânditori extern (dobânditorilor) în cazul că dorim să vindem sau să transferăm întreprinderea noastră sau activele (în întregime sau o parte) (şi de asemenea în cazul unei reorganizări, desfiinţări sau lichidări); şi
 • oricărui furnizor extern relevant, unde paginile noastre Web utilizează publicitatea externă, plug-in-uri sau conţinut. În cazul în care decideţi pentru o interacţiune cu orice astfel de publicitate, plug-in sau conţinut atunci Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu furnizorul extern respectiv. Recomandăm ca dumneavoastră să citiţi cu atenţie regulile date de către terţă persoană din domeniul de protecţie a datelor înainte de a trece la interacţiunea cu publicitatea, plug-in-urile sau conţinutul.

 

În cazul că angajăm un Prelucrător extern pentru Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, Prelucrătorul respectiv va fi obligat să respecte obligaţiile angajamentelor contractuale: (i) A Prelucra Datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile scrise anterior; şi (ii) a primi măsuri pentru a proteja confidenţialitatea şi securitatea Datelor cu caracter personal; împreună cu oricare alte cerinţe de legislaţia aplicabilă.

 

 • Profilare

Rezumat – profilare

Prelucrarea Datelor dumenavoastră cu caracter personal poate cuprinde luarea automată a deciziilor, Profilare.

 

Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal poate cuprinde luarea automată a deciziilor, inclusiv Profilare care se realizează pentru următoarele scopuri:

 

 

Activitate de profilare

Motive de activitate de profilare

Consecinţe pentru dumneavoastră

Profilarea agenţilor medico-sanitari

Analizăm interacţiunile noastre cu Agenţi medico-sanitari ca să-i putem contacta în vederea celor mai importante produse şi să putem prevedea ofertele care ar putea să fie cele mai potrivite pentru ei.

Dacă sunteţi Agent medico-sanitar atunci acest lucru poate să aibă un efect asupra preţului care vă facturăm şi să influenţele conţinutul ofertelor noastre destinate dumneavoastră.

Reduceri de preţ ajustate la dumneavoastră

Analizăm activitățile de cumpărături și interesele clienților noștri. Aceste informaţii sunt analizate ca să fie identificate cele mai potrivite evenimente promoţionale şi reduceri de preţuri care le oferim clienţilor noştri.

Dacă sunteţi clientul nostru direct atunci activitatea de Profilare poate însemna că veţi primi reduceri de preţ care nu sunt disponibile altor persoane şi că alte persoane vor obţine reduceri care nu sunt disponibile dumneavoastră.

 

 

 • Transferul Datelor cu caracter personal în străinătate

 

Rezumat – transferul Datelor cu caracter personal în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să trasferăm recepţionerilor din alte ţări. În cazul în care transferă Datele cu caracter persona din Spaţiul Economic European unui recepţioner din afara Spaţiului Economic European care nu este Răspunzător de jurisdicție relevantă atunci realizăm acest lucru pe baza clauzelor contractuale Standard.

 

Având în vedere caracterul internaţional al activității noastre de afaceri se poate întâmpla că în legătură cu scopurile menţionate în prezentul document să avem nevoie să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal la alte subiecte în cadrul grupului Zentiva, precum şi la terţe persoane aşa cum s-a arătat în partea (H) de mai sus (mai ales societatea Genpact, Prelucrătorului nostru de date). Din acest motiv putem să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte ţări care în comparaţie cu ţara unde vă aflaţi pot avea legislaţia diferită precum şi cerinţele privind respectarea protecţiei datelor. Este vorba de transfere de date în SUA sau India.

 

În cazul în care transferăm Datele cu caracter personal de la Spaţiul Economi European recepţionerului care nu este Răspunzător de jurisdicţie relevantă atunci  realizăm acest lucru pe baza clauzelor contractuale Standard. Copiile clauzelor noastre Standard puteţi să cereţi – vezi datele de contact în partea (S) de mai jos.

 

Avertizăm că atunci când transferaţi orice Date cu caracter personal direct unui subiect Zentiva în afara Spaţiului Economic European, nu-şi asumăm răspunderea pentru transferul respectiv al Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totuşi vom Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal din momentul de primire a lor şi anume în conformitate cu prevederile prezentului document.

 

 • Securitatea datelor

Rezumat – securitatea datelor

Am luat măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Asiguraţi vă rog ca orice Date cu caracter personal care ne trimiteţi să le trimiteţi într-un mod sigur.

 

Am luat măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale sau împotriva comunicării neautorizate, accesului neautorizat precum şi împotriva altor forme ilegale sau neautorizate de Prelucrare în conformitate cu regulamentele legislative aplicabile.

 

Având în vedere faptul că internetul este un sistem deschis, transferul de informaţii prin intermediul internetului nu este cu totul sigur. Cu toate că am luat toate măsurile adecvate pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal nu putem asigura securitatea datelor dumneavoastră care ne trimiteţi prin intermediul internetului – orice astfel de transfer este pe propriul dumneavoastră risc și trebuie să vă asigurați că toate Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți sunt trimise într-o manieră sigură. 

 

 • Corectitudinea datelor

Rezumat – corectitudinea datelor

Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura ca Datele dumneavoastră personale să fie corecte şi actualizate şi să fie radiate sau corectate în cazul în care aflăm că sunt incorecte. Vă rugăm să ne informaţi în cazul în care Datele dumneavoastră cu caracter aflate în posesia noastră sunt incorecte sau depășite.

 

Luăm toate măsurile adecvate să asigură ca:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal care Prelucrăm să fie corecte şi dacă va fi necesar şi actualizate; şi
 • orice Date ale dumneavoastră cu caracter personal care Prelucrăm şi care nu sunt corecte (având în vedere scopul Prelucrării, să fie radiate sau corectate neîntârziat.

 

Putem să vă cerem confirmarea corectitudinii a Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Întotdeauna ne puteţi contacta cu cerere pentru corectare sau radiere a Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. Pentru mai multe informaţii vezi secţiunea dedicată drepturilor dumneavoastră legale. 

 

 • Minimalizarea datelor

Rezumat – minimalizarea datelor

Luăm toate măsurile adecvate ca să reducem volumul Datelor dumneavoastră cu caracter personal Prelucrate de noi la un volum care este necesar.

 

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm ca Datele dumneavoastră cu caracter personal care Prelucrăm să fie reduse la  Datele cu caracter personal solicitate în mod rezonabil în scopurile menționate în acest document. 

 

 

 • Păstrarea datelor

 

Rezumat – păstrarea datelor

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm astfel încât Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie păstrate numai atâta timp cât este necesar pentru orice scop legitim.

 

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm astfel încât Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie Prelucrate numai pe durata de timp minimă care este necesară pentru îndeplinirea scopurilor stipulate în prezentul document. Perioada de păstrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal este guvernată de următoarele: 

 

 • vom păstra copiile Datelor dumneavoastră cu caracter personal sub formă care permite identificarea numai atâta timp cât:
 • întreţenem relaţia activă cu dumneavoastră (de exemplu când faceţi o comandă de marfă de la noi; când vă prestăm nişte servicii, sau când avem o relaţie activă îndelungată); sau
 • suntem obligaţi din punct de vedere legal să păstrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu despre efectele adverse ale medicamentelor, datele dumneavoastră medicale şi alte însemnări); sau
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare în legătură scopuri legale conform prezentului document (de exemplu când contactaţi serviciul nostru de asistenţă şi noi avem interesul autorizat pentru Prelucrarea datelor respective să vă putem oferi cea mai potrivită asistenţă şi să putem îmbunătăţi produsele şi serviciile noastre),
 • în plus:

  • pentru perioada de timp:
   • durata oricărei perioade de prescripție aplicabile (adică oricărei perioade în cursul căreia ar putea orice persoană să aibă o pretenţie legală împotriva noastră în legătură cu Datele dumneavoastră cu caracter personal sau oricare autoritate ar putea să deschidă o procedură administrativă sau o altă procedură pentru care Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea să fie relevante); şi
 • alte două (2) luni după expirarea unei astfel de perioade de prescripţie (ca în cazul că vreo persoană revendică pretenția la sfârșitul termenului de prescripție să avem la dispoziţie o durată de timp pentru identificarea Datelor cu caracter personal la care se refer revendicarea sau în cazul că oricare autoritate deschide procedura ca noi să mai avem în deţinere documentaţia respectivă),
 • şi:

  • Datele dumneavoastră cu caracter personal mai putem Prelucra pentru perioada de timp suplimentară cât mai este necesară dacă vor fi ridicate orice revendicări legale relevante sau să fie aplicat o altă metodă legală.

   

  În timpul perioadei de timp prezentate în punctele (a) şi (b) mai sus reducem Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal  pentru salvare şi asigurarea acestor date în continuare cu excepţia cazurilor când este necesar să se evalueze în legătură cu orice revendicare legală, eventual un angajament în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

   

  După ce expiră perioadele de timp conform punctelor (1), (2) şi (3) de mai sus atunci fiecare în amploarea prezentată, fie:

  • radiem permanent sau lichidăm Datele dumneavoastră cu caracter personal  respective; sau
  • executăm anonimizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal  relevante.

   

   

  • Drepturile dumneavoastră legale

   

  Rezumat – drepturile dumneavoastră legale

  Conform legilor aplicabile puteţi avea mai multe drepturi în ceeace priveşte Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale inclusiv: dreptul de a nu de furniza Datele dumneavoastră cu date personale; dreptul la acces la Datele dumneavoastră cu date personale; dreptul să cereţi corectarea inexactităţii; dreptul să cereţi radierea sau reducerea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu date personale; dreptul la ridicarea obiecţiunii împotriva Prelucrării Datelor dumneavoastră cu date personale; dreptul la transferarea Datelor dumneavoastră cu date personale în amploarea relevantă la un alt Administrator; dreptul la retragerea consimţământului; şi dreptul la depunere a plângerilor privind Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale. Este posibil să vi se solicite să vă dovediți identitatea înainte de a putea îndeplini aceste drepturi.

   

  Conform regulamentelor legislative corespunzătoare puteţi avea mai multe drepturi în ceea ce priveşte Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale inclusiv:

  • dreptul de a nu de furniza Datele dumneavoastră cu caracter personal (însă vă atragem atenţia că se poate întâmpla că nu vom putea oferi toate avantajele legate  de paginile noastre Web, de produsele noastre sau serviciile noastre în cazul în care nu ne furnizaţi  Datele dumneavoastră cu date personale – de exemplu se poate întâmpla că nu vă vom putea realiza comenzile dumneavoastră fără date necesare);
  • dreptul de a cere accesul la Datele dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul să de a solicita o copie a acestora, împreună cu informaţiile referindu-se la caracterul lor, Prelucrarea şi comunicarea Datele cu caracter personal relevant;
  • dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactităţi în Datele dumneavoastră cu caracter personal relevante;
  • dreptul ca din motive legitime de a solicita:
   • radierea Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante; sau
   • limitarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante;
  • dreptul ca din motive legitime de a solicita obiecţie împotriva Prelucrării  Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante  din partea noastră sau în numele nostru, mai ales, în cazul marketingului direct; 
  • dreptul de a transfera anumite Date ale dumneavoastră cu caracter personal relevante la un alt Administrator, şi anume în amploarea structurată posibilă, curent utilizate şi într-un format citibil mecanic; 
  • în cazul în care Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimţământului dumneavoastră, dreptul de retragere a consimțământului (cu menţiune că  retragerea consimţământului nu va afecta orice legitimitate a Prelucrării care s-a realizat înainte de ziua în care am primit notificarea privind retragerea consimţământului, şi nu împiedică Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal  în baza unei alte baze juridice accesibile); şi
  • dreptul de a depune plângeri referitoare la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante către  Oficiul pentru Protecţia Datelor (mai ales către Oficiul pentru Protecţia Datelor în ţara membră a UE unde lucraţi, adică în care s-a produs încălcarea probabilă).

   

  Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră legale. 

   

  În cazul în care aţi dori să aplicaţi vreunul din aceste drepturi, eventual dacă aveţi nişte întrebări despre aceste drepturi sau orice altceva din prezentul document, eventual despre Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci vă rog să ni le adresaţi prin intermediul datelor de contact din secţia (S) de mai jos, Vă atragem atenţia că:

   

  • înainte de a îndeplinire a acestor drepturi vă putem solicita dovedirea identităţii dumneavoastră; 
  • în cazul în care solicitarea dumneavoastră necesită găsirea altor fapte reale (de exemplu stabilirea dacă vreo Prelucrare este în contradicţie cu regulamentele legale aplicabile), vom investiga cererea în mod rezonabil rapid înainte de a decide cu privire la următorul pas; şi
  • dacă prelucrarea din partea noastră bazată pe obligaţiile provenite din lege atunci se poate întâmpla că nu vă vom putea soluţiona solicitarea dumneavoastră.

   

  • Cookies şi tehnologii asemănătoare

   

  Rezumat – Cookies şi tehnologii asemănătoare

  Datele dumneavoastră cu caracter personal putem Prelucra prin intermediul amplasării sau citirii Cookies şi prin alte tehnologii asemănătoare.

   

  Când vizitaţi orice pagina Web, putem să plasăm Cookies (un mic fişier cu date) în aparatul dumneavoastră, sau să citiţi Cookies deja amplasate acolo, întotdeauna cu acordul dumneavoastră, în cazul în care este nevoie de el conform regulamentului legal. Noi folosim Cookies pentru înregistrarea informaţiilor despre aparatul dumneavoastră, browser, şi în unele cazuri i preferinţele şi obiceiuri de vizitare. Aceasta poate să cuprindă analiza faptului cum vizitatorii reacţionează interactiv cu paginile noastre Web ca noi să putem ameliora senzaţia dumneavoastră de vizionare, să vă oferim conţinutul mai relevant şi prin urmare să vă oferim şi o marfă mai relevantă. 

   

  Datele dumneavoastră cu caracter personal putem Prelucra prin intermediul Cookies şi tehnologii asemănătoare.

   

   

  • Condiţii de utilizare

   

  Rezumat – Condiţii de utilizare

  Orice utilizare a paginilor noastre Web este guvernată de Condiţii de utilizare www.zentiva.ro/gdpr

   

  Orice utilizare a paginilor noastre Web este guvernată de Condiţiile noastre de utilizare www.zentiva.ro/gdpr. Recomandăm ca aceste Condiţii de utilizare să verificaţi periodic ca să înregistrați orice modificări care pot interveni eventual.

   

  • Marketing direct

   

  Rezumat – marketing direct

  Putem Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal ca să vă contactăm cu informaţii privind produsele şi serviciile care ar putea să vă intereseze. Oricând vă puteţi să vă dezabonaţi gratuit.

   

  Putem Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal ca să vă contactăm prin e-mail, telefon, printr-o comunicare publicitară sau printr-o altă formă de comunicare şi să vă furnizăm informaţiile despre produsele şi serviciile noastre care ar putea să vă intereseze. În cazul în care vă oferim nişte produse sau servicii putem să vă trimitem şi informaţiile despre produsele şi serviciile noastre, precum şi acţiunile noastre promoţionale şi alte  informaţii care ar putea să vă intereseze utilizând datele de contact care ne-aţi furnizat şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

   

  De la registrul de adrese de e-mailuri cu publicitate puteţi să vă dezabonaţi oricând – este suficient să daţi un clic pe unsubscribe (renunţă) care face parte din fiecare e-mail publicitar care trimitem. După ce vă dezabonaţi nu vă mai trimitem e-mailuri publicitare dar putem să vă contactăm în continuare în măsură în care este necesar pentru scopuri privind produsele şi serviciile care au fost cerute de dumneavoastră. 

   

  • Date de contact

   

  Rezumat – datele de contact

  Puteţi să ne contactaţi trimiţându-ne o scrisoare, prin telefon sau prin e-mail.

   

  Cu eventualele observaţii, întrebări sau neclarităţi privind informaţiile din prezentul document eventual orice alte întrebări în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal care realizăm singuri sau le predăm spre prelucrare vă rugăm să ne contactaţi aici: 

   

  • Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Data Protection Officer)
  • dpo@zentiva.com
   : +420 234 363 666

   

  Numele şi adresa administratorului comun SP

  CIF

   

   

  Zentiva Group, a.s, U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

  28446640

  Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

  49240030

  Zentiva GmbH, Leonard Bernstein Strasse 10, Wien, Austria

  FN 129221G

  Zentiva Bulgaria Branch, 53-55 Gen. Totleben blvd.Sofia; Bulgaria

  205052992

  Zentiva Group a.s Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn, Estonia

  14455359

  Zentiva France, 35 rue du Val de Marne, Paris

  RCS 407710474

  Zentiva Pharma GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

  HRB 95544

  Winthrop Arzneimittel GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

  HRB 99575

  Zentiva HU Kft, To utca 1-5 1045 Budapest – Hungary

  0109876879

  Zentiva s.r.l, Viale Bodio n° 37/B, 20158 Milano – Italia

  3510 94

  Zentiva Group a.s Filiale Latvija, Gertrudes Street 10/12, Central District, Riga, LV-1010 Latvia

  40203133064

  Zentiva Group a.s Lietuvos Filialas, Jogailos Street 9; Vilnius, Lithuania

  304802584

  Zentiva Polska Sp. z.o.o (newco renamed), North Gate Buildings, 17 UI Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, Poland

  0000691403

  Zentiva Portugal, Lda, Miraflores Premium I Alameda Fernão Lopes, 16 A - 8º piso A, 1495-190 Algés, Portugal

  503103551

  Zentiva S.A, Theodor Pallady street, 50 District 3, Bucharest Romania

  336206

  Limited Liability company Zentiva Farma, Tserskaya Street 22, 125009 Moscow – Russia

  1047796006587

  Zentiva International a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

  35687355

  Zentiva, a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

  31411771

  Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld Switzerland

  105859562

  Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS, UK

  02158996

   

   

   

  • Definiţii 

   

  • Jurisdicţie corespunzătoare” înseamnă jurisdicţia care Comisia Europeană în mod formal a dispus să fie jurisdicţia care conferă nivelul adecvat de protecţie a Datelor cu caracter personal.

   

  • Cookie” prezintă un fişier mic care se instalează în computerul dumneavoastră în cazul vizitei unei pagini web (inclusiv paginilor noastre Web). Legătura "Cookie" din acest document include tehnologii analogice precum este de exemplu web-ul beacon şi clear GIF.

   

  • "Administrator" înseamnă un subiect care decide cum şi de ce  Datele cu caracter personal vor fi Prelucrate. În multe jurisdicţii Administratorul este primul responsabil pentru respectarea regulamentelor referitoare la protecţia datelor.

   

  • "Oficiul pentru Protecţia Datelor " reprezintă o autoritate independentă a administraţie de stat care prin lege este desemnat să supravegheze respectarea regulamentelor corespunzătoare privind protecţia datelor.

   

  • SEE” înseamnă Spaţiul Economic European.

   

  • Agent medico-sanitar” prezintă o persoană care lucrează în domeniul medico-sanitar, în domeniul medicinii şi ramurile conexe. Poate fi vorba de exemplu de un medic, un angajat al spitalului sau farmacist.

   

  • "Datele cu caracter personal“ sunt informaţii privind persoana fizică identificată sau identificabilă care poate fi identificată direct sau indirect, mai ales, referindu-se la un anumit identificator, de exemplu nume, numărul de identificare, date de locaţie,  identificator de reţea sau unul sau mai multe elemente fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, identităţii culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

   

  • "Prelucra", "Prelucrând“ sau "Prelucrat" înseamnă orice operaţie cu Datele cu caracter personal care este realizată cu ajutorul sau fără ajutorul metodelor automatizate, precum este culegerea, înregistrarea, clasarea, structurarea, salvarea în memorie, adaptarea sau modificarea, căutarea, consultarea, utilizarea, accesarea prin transfer, divulgarea sau oricare altă accesare, ordonare sau combinare, limitare, radiere sau lichidare.

   

  • "Prelucrător" reprezintă orice persoană sau subiect care Prelucrează Datele cu caracter personal pentru Administrator (în afară de angajaţii Administratorului).

   

  • "Profilare“ înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea lor pentru evaluarea unor aspecte personale care au legătură cu persoană fizică, mai ales, pentru analiza sau evaluarea aspectelor care se referă la performanţa ei de lucru, situaţia economică, starea sănătăţii ei, preferinţele ei personale, interese, fiabilitate, comportare, locaţie unde se află sau pe unde trece.

   

  • Datele cu caracter personal relevante” prezintă Datele cu caracter personal în legătură cu care acționăm în calitate de Administrator. 

   

  • "Datele cu caracter personal sensibile" sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau credinţe filosofice sau apartenenţa la sindicate, sănătatea fizică şi psihică, viaţa sexuală sau convingerea, condamnarea în materii penale şi infracţiuni, reale sau presupuse, codul numeric personal sau orice alte informaţii care conform prevederilor legale sunt considerate a fi sensibile.

   

  • Clauze contractuale standard” reprezintă dispoziţiile model de transfer adoptate de Comisia Europeană sau  care a adoptat Oficiul pentru Protecţia datelor cu caracter personal  şi a aprobat Comisia Europeană.

   

  • Pagina Web înseamnă orice pagină web de care dispunem şi ţinem în funcţionare sau funcţionează sau este întreţinută în numele nostru.