Angajamentele noastre

NE ASUMĂM URMĂTOARELE ANGAJAMENTE

Misiunea noastră

Zentiva este un dezvoltator și furnizor de top de medicamente pe bază de prescripție medicală și branduri de consum de înaltă calitate, la prețuri accesibile. Pe măsură ce Zentiva se dezvoltă, mai mulți oameni pot obține medicamentele de care au nevoie. Afacerea noastră este construită pe încredere și responsabilitate față de pacient, principii care stau la baza întregii noastre activități. Zentiva a stabilit 6 Super-puteri care înglobează valorile și comportamentele pe care le așteptăm de la echipa noastră și modul în care vom construi o afacere sănătoasă, de care putem fi mândri cu toții.

Angajamentele noastre pentru etica în business

Zentiva are deja o reputație puternică de partener compliant și de încredere. În 2021 am actualizat Codul de Etică, pe care l-am tradus în 22 de limbi. Trainingurile interne, obligatorii, sunt cuprinzătoare. Toți angajații participă la aceste traininguri, care se încheie cu teste, pentru o înțelegere aprofundată. Complianța operațională a businessului este auditată în mod constant de Comitetul de Complianță și, ulterior, de Comitetul Consultativ, în timp ce complianța financiară, juridică și fiscală este auditată de Comitetul de Audit și supusă unui audit independent realizat de Ernst&Young.

 Citiți Codul nostru Etic.

Rolul nostru de cetățeni responsabili

În cadrul Zentiva, considerăm că suntem o parte integrantă a viitorului și suntem conștienți de responsabilitatea noastră. Fiecare decizie pe care o luăm are un impact asupra viitorului. De aceea, acționăm încă de acum pentru a asigura un viitor sustenabil – un viitor în care fiecare are dreptul de a primi medicamentele de care are nevoie. Suntem dedicați să ne îngrijim angajații și oamenii pe care îi deservim, partenerii și planeta. Aflați mai multe despre Strategia noastră corporativă pentru cetățeni.

Diversitate și Incluziune

Considerăm că diversitatea este o sursă de energie și forță. Fiecare dintre noi ar trebui să se simtă bine-venit în compania noastră, să aibă posibilitatea de a fi el însuși și de a contribui cu tot potențialul. Zentiva a făcut progrese și continuă demersurile pentru a se asigura că reprezintă corect modul în care oamenii se autoidentifică.
Ca parte a angajamentului nostru în ceea ce privește diversitatea de gen, dorim să atingem un echilibru de gen, 50:50, la nivelul pozițiilor manageriale și de top management până în 2026.

Descoperiți mai multe despre angajamentul nostru pentru Diversitate, incluziune, echitate și apartenență: Politica de Diversitate și Incluziune.

Drepturile omului și Politica anti-sclavie modernă

Zentiva respectă și sprijină protecția drepturilor omului în cadrul operațiunilor noastre comerciale, extinzându-le atât în acțiunile și practicile partenerilor noștri, precum și în lanțul și rețeaua noastră de aprovizionare, în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului. Zentiva se angajează să respecte standardele de muncă stabilite de Organizația Internațională a Muncii și să respecte legislația locală a muncii. Ne așteptăm că toți membri echipei să respecte drepturile omului descrise în Codul nostru de Etică. Ne remunerăm angajații în mod echitabil, conform cu normele pieței și în concordanță cu reglementările legale pentru salarii și beneficii sociale. Respectăm dreptul copiilor la educație și dezvoltare personală și nu permitem angajarea sub vârsta minimă de muncă. Angajații noștri au dreptul de a alege dacă doresc să facă parte dintr-o uniune sindicală, consiliu de muncă sau alt cadru de negociere colectivă. Lucrăm împreună cu reprezentanții angajaților pentru a ajunge la cel mai bun rezultat atât pentru angajații noștri, cât și pentru companie.

Descoperiți mai multe informații despre angajamentul nostru privind Drepturile omului și politica anti-sclavie modernă.

Politica anti-mită și anticorupție

Zentiva are o poziție de toleranță zero împotriva practicilor de corupție în toate interacțiunile și operațiunile noastre comerciale. Am stabilit o politică și ghiduri pentru toți angajații Zentiva și părțile terțe care interacționează cu compania noastră, astfel încât să respectăm toate Legile Anticorupție și Anti-Mită, promovând în același timp o cultură a eticii și integrității.

Puteți citi mai multe în Politica anti-mită.

Verificări prealabile

Zentiva colaborează numai cu părți terțe care sunt calificate, au o bună reputație și respectă în totalitate valorile și principiile noastre. Procesul de verificare prealabilă al Zentiva asigură revizuirea și luarea în considerare a informațiilor relevante în procesul de angajare, selectare și evaluare a părților terțe – aflat în strânsă legătură, de asemenea, cu Programul nostru de aprovizionare responsabilă.

Implicarea strategică a părților interesate și materialitatea

Referindu-ne la standardele GRI, avem în vedere:
• Materialitatea financiară (cum pot afecta performanța noastră financiară mediul mereu în schimbare și societatea)
• Materialitatea de mediu/socială (cum poate influența Zentiva mediul și societatea).

Zentiva operează în cadrul unei rețele de parteneriate. Dialogul continuu cu partenerii interni și externi ne oferă informații valoroase despre tendințele, riscurile, oportunitățile și așteptările emergente. Această generare de noi perspective și  analizarea lor este încadrată în analiza noastră de materialitate.
Riscurile identificate sunt incluse în Tabloul de bord pentru managementul riscurilor (RMD) și sunt revizuite împreună cu Consiliul și Comitetul Executiv, astfel încât să putem consolida, stabili priorități, lua măsuri și monitoriza progresul nostru, ca parte a planului nostru de sustenabilitate.

În 2021, rezultatele analizei noastre de materialitate au fost analizate în parteneriat cu S&P, utilizând cadrul lor de auto-audit ESG. În procesul de auto-audit s-au implicat 6 membri ai Comitetului Executiv Zentiva (CEO, CFO, Head  of  Legal,  Head  of  Strategy  &  Transformation,  Head of Corporate Affairs & HR and Head of Industrial Operations), pe o perioadă de 6 luni, pentru a analiza toate inițiativele noastre de sustenabilitate, pentru a evalua riscurile și pentru a identifica zonele de îmbunătățire. Acest proces a fost gestionat de o echipă dedicată managementului de proiect. Chiar dacă Zentiva se clasează bine față de companiile de top din industrie, fiind în primele 15%, este clar că ne-am angajat să facem mai mult și că următorii pași majori vor necesita o serie de progrese tehnologice de proces pentru a reduce nivelul de utilizare a combustibililor fosili în operațiunile noastre industriale.

.

Politica globală de impozitare

Ca grup farmaceutic internațional, suntem conștienți de impactul nostru social și economic, precum și de responsabilitățile noastre corporative și sociale față de țările și comunitățile din perimetrul nostru operațional, inclusiv rolul nostru de contribuabil, prin aportul cu cote echitabile de taxe și impozite la bugetele țărilor în care activăm. Acestea includ impozite pe venituri corporative, impozite locale pe afaceri, impozite pe proprietate, precum și diverse impozite pe salarii, taxe pe valoarea adăugată, impozite pe vânzări, accize și taxe vamale. Aflați mai multe despre Politica globală de impozitare a Zentiva.

Politica HSE

Zentiva depune eforturi pentru a lăsa o bună moștenire generațiilor viitoare, în timp ce lucrează continuu pentru a asigura asistență medicală accesibilă și de înaltă calitate generațiilor actuale. Suntem responsabili pentru mediul înconjurător, precum și pentru angajații noștri și celelalte părți implicate. Prin urmare, noi am declarat și respectăm zilnic următoarea politică HSE.

Raportarea preocupărilor

Zentiva își încurajează angajații să raporteze orice preocupări pe care le-ar putea avea cu privire la respectarea tuturor legilor aplicabile Zentiva, Codului nostru Etic, regulilor interne și/sau principiilor etice ale Zentiva. Suplimentar, Zentiva își încurajează angajații să adreseze întrebări legate de conformitate, folosind linkul de mai jos.

Zentiva are o politică de toleranță zero cu privire la orice formă de represalii împotriva oricărei raportări de bună-credință.

Toate informațiile (inclusiv datele cu caracter personal) colectate direct de la un raportor sau de la o sursă anonimă vor fi tratate în mod confidențial și în conformitate cu Nota de Informare, disponibilă aici.

Dacă doriți să adresați o preocupare sau o întrebare, vă rugăm să accesați acest link.

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Czech Republic