Informatii generale

Acţiuni cotate la Bursa de Valori

Acţiunile Zentiva SA sunt tranzacționate la Categoria a II-a a Bursei de Valori București începând cu anul 1998.

Capitalul social al societăţii este împărţit in 416.961.150 de acțiuni, fiecare dând dreptul la un vot.

Valoare nominala = 0.1 lei/acțiune.

Acțiunile Zentiva SA sunt emise în forma dematerializată şi sunt liber transferabile. Depozitarul Central ţine evidenţa la zi a registrului acționarilor Zentiva.

Actionari %
Persoane juridice  

Venoma Holdings Limited

50,9809 %

Zentiva NV

23,9282 %

Sanofi-Aventis Europe

6,6842 %

Alte persoane juridice

9,6417 %
Persoane fizice 8,7650 %
Total 100 %

 

Act Constitutiv

Guvernanţă Corporativă / Declarații Aplici Sau Explici

Zentiva este a treia* cea mai mare companie de medicamente generice cu una dintre cele mai rapide evoluții din Europa.