Informatii generale

Acţiuni cotate la Bursa de Valori

Acţiunile Zentiva SA sunt tranzacționate la Categoria a II-a a Bursei de Valori București începând cu anul 1998.

Capitalul social al societăţii este împărţit in 416.961.150 de acțiuni, fiecare dând dreptul la un vot.

Valoare nominala = 0.1 lei/acțiune.

Acțiunile Zentiva SA sunt emise în forma dematerializată şi sunt liber transferabile. Depozitarul Central ţine evidenţa la zi a registrului acționarilor Zentiva.

 

Actionari %
Persoane juridice

     Venoma Holdings Limited

 50,9809 %

     Zentiva NV

 23,9282 %

     Sanofi-Aventis Europe

 6,6842 %

     Alte persoane juridice

 9,6417 %
Persoane fizice  8,7650 %
Total  100 %

 

Act Constitutiv

Guvernanţă Corporativă / Declarații Aplici Sau Explici

Zentiva este a treia* cea mai mare companie de medicamente generice cu una dintre cele mai rapide evoluții din Europa.