Intrebari si raspunsuri

Răspunsuri la seria de întrebări primite din partea acționarilor minoritari în legătură cu Adunarea Generala a Actionarilor Zentiva SA din data de 27 aprilie (28), 2017

Comentariu: Cele de mai jos reflecta substanța întrebărilor primite de la acționari in legătura cu Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017.  Societatea a oferit un răspuns cu caracter general la întrebările având in substanța acelaşi conţinut. Răspunsurile au fost oferite de Societate cu respectarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale Societăţii, precum şi pe baza informaţiilor relevante identificate până la data răspunsurilor şi a înţelegerii obiectului întrebărilor de către aceasta.

Care este motivul cresterii vanzarilor la export cu un ritm mai mare decat vanzarile pe piata interna?

Noi piete de export.

Alte venituri: care este tariful Angajat Ora (MHR) pentru Serviciile de Promovare furnizate catre Sanofi Romania SRL? Mentionati toate celelalte tipuri de servicii furnizate catre entitati affiliate sub aceasta schema/forma.

Remunerația se bazează pe metodologia „cost plus”, în conformitate cu legislația în vigoare privind prețurile de transfer.

In afara acestor servicii de promovare, Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL servicii administrative, acolo unde Sanofi Romania SRL nu dispune de personal adecvat, oferind, de asemenea,  diverse servicii catre alte societati affiliate.

Informaţii referitoare la tranzacţiile semnificative încheiate de către societate cu afiliaţii au fost diseminate în cadrul rapoartelor curente publicate de către Societate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru detalii vă rugăm să consultaţi rapoartele relevante publicate pe website-ul Societăţii şi pe cel al Bursei de Valori in conformitate cu legislatia pietei de capital.

In anii precedenti se inregistrau venituri din chirii, iar in anul 2016 acestea sunt zero. Care este cauza?

Nu am identificat inregistrari cu privire la venituri din chirii in anul 2015.

Aveti contracte de inchiriere sau comodat in vigoare pentru active mobiliare si imobiliare, contracte semnate cu parti afiliate? Care sunt partile contractante pentru fiecare contract in parte?

In raport de informatiile identificate intern cu privire la contractele de inchiriere incheiate de societate cu afiliatii pentru active mobiliare si/sau imobiliare aflate in proprietatea societatii, a fost identificat un singur contract de inchiriere incheiat cu Zentiva International a.s.Hlohovec-Sucursala Bucuresti in anul 2006.

Care este pregatirea profesionala a candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie? Care este motivul pentru care nu prezentati pe site-ul companiei CV-ul candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale?

Informatii cu privire la numele si localitatea de domiciliu ale candidatului la la functia de membru al Consiliului de Administratie sunt disponibile in cadrul materialelor informative postate pe site-ul societatii. Calificarea  profesionala a candidatului este managementul afacerii.

Care sunt cauzele concrete ce au dus la scaderea cheltuielilor cu materiile prime in 2016? Va solicit sa mentionati valoarea monetara pentru fiecare cauza in parte, pentru o informare corecta si completa a actionarilor.

Valoarea acestor cheltuieli au scazut în 2016 față de 2015, in principal ca urmare a renegocierii unor aspecte comerciale privind furnizarea materiilor prime si a unor schimbari in ceea ce priveste  producatorul de substanta activa.

Care sunt categoriile de cheltuieli incluse in Cheltuielile cu Serviciile de la Grup? Va solicit sa prezentati sumele aferente fiecarei categorii de cheltuieli, asa cum sunt prezentate la pagina 31 din Raportul Anual. Ati organizat o licitatie competitiva pentru achizitionarea acestor servicii la pretul de piata (“arm’s length”)? Care este riscul la care Zentiva SA este expusa ca urmare a achizitiilor de servicii de la companii afiliate?

Compania aplică o politică de prețuri de transfer conformă cu Ghidul OCDE privind prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile financiare precum și cu legislația națională din România. De fapt, politica efectivă privind prețurile de transfer depinde de natura produselor sau a serviciilor și este informatie confidenţiala. Toate tranzacțiile semnificative sunt evaluate de catre experți locali interni și de la nivelul corporației pentru a ne asigura că sunt conforme cu ghidurile și reglementările externe privind prețurile de transfer și politicile interne privind prețurile de transfer. Acolo unde se impune, apelăm la consiliere/sprijin din partea unor consultanţi din afara companiei. Conformitatea reglementărilor  în vigoare privind prețurile de transfer asigură respectarea principiului deplinei echitati în stabilirea preţurilor în cadrul tranzacţiilor cu afiliatii.

În ceea ce privește determinarea unei rentabilităţi/marje a profitului echitabil, se utilizeaza baze de date externe pentru a determina rentabilitatea/marja profitului incasate de companii cu funcții, riscuri și active asemănătoare.

Categoriile de cheltuieli incluse in Cheltuielile cu Serviciile de la Grup sunt:

Servicii de management 2.340.219 RON
Marketing si Vanzari 1.013.580 RON
Productie si logistica 2.309.819 RON
Servicii IT 2.769.812 RON
TOTAL 8.433.430 RON

Principalele domenii ale serviciilor corporative sunt:

Servicii de management si suport: management si dezvoltare de portofoliu (monitorizare, asistență privind transferurile, proiecte de optimizare a proceselor de producție ale Societatii), achiziții (monitorizare furnizori, negocierea principalelor contracte de materii prime), suport juridic (revizuirea și susținerea internațională / complexe situatii legate de business-ul românesc) și support financiar (monitorizarea vânzărilor, suport pentru planurile de producție și optimizarea costurilor de producției, definirea fluxurilor de productie pentru capacitatea de productie locală).

Marketing și vânzări: suport pentru lansarea de noi produse, monitorizare și recomandări privind performanța pe piata, revizuiri ale business-ului in vederea sprijinirii deciziilor echipei de management, impartasirea celor mai bune practici ale Grupului cu managementul local al Societatii.

Producția și logistică: suport pentru fluxurile internaționale de produse, gestionarea și optimizarea transportului, monitorizare și sprijin pentru a optimiza performanța de producție, analize comparative și schimbul de bune practici între locurile de productie.

Suport IT: întreținerea sistemelor IS (SAP și alte aplicații comune utilizate de către toate entitățile din cadrul grupului), sprijin operațional si de zi cu zi în ceea ce privește software-uri si infrastructura IT, management și execuție a proiectelor IT relevante la nivel local.

De ce plateste compania pentru licenta Zentiva? Ce contracte sustin aceasta plata? Care este riscul fiscal la care Zentiva SA este expusa din cauza acestui contract?

Compania beneficiază de utilizarea logo-ul și marca "Zentiva" pentru toate produsele și activitățile sale pe plan local și în străinătate. Relația contractuală se bazează pe Contractul de Licență încheiat între Zentiva S.A. și Zentiva Group la data de 1 ianuarie 2009.

Remunerația este în conformitate cu legislația în vigoare privind prețurile de transfer.

De ce sunt cheltuielile de calatorie atat de mari? Care sunt criteriile pe baza carora se deconteaza aceste cheltuieli? Pentru ce persoane se deconteaza aceste cheltuieli? Considerati ca Zentiva SA este expusa unui risc fiscal din acest motiv?

Societatea nu considera ca valoarea cheltuielilor de deplasare ca fiind mare. Ca un principiu general, aceste cheltuieli sunt suportate în funcție si in legatura cu operatiunile/activitatile societatii. Cheltuielile se deconteaza conform legislatiei aplicabile, pe baza de documente justificative.

Serviciile de promovare/MHR de la Sanofi Romania SRL: RON 10,212,483 – care este motivul pentru care se platesc aceste sume catre o companie afiliata actionarului majoritar? Considerati ca Zentiva SA este expusa unui risc fiscal din cauza acestor transferuri catre actionarul majoritar?

Sanofi Romania SRL furnizează servicii de promovare și de marketing către Zentiva SA pentru produsele farmaceutice și/sau suplimentele alimentare din portofoliul său, pentru a dezvolta eficient vânzările acestor produse conform principiilor general acceptate la nivel local de promovare a produselor farmaceutice (observarea și analiza evoluţiei pieței farmaceutice, poziţia consumatorilor, promovarea activă în rândul medicilor și farmaciștilor, formarea unor lideri de opinie, prezentări de produse la congrese medicale și alte manifestări medicale importante, dezvoltarea şi tipărirea de materiale promoţionale în scopul promovării produselor, organizarea unor simpozioane educaționale cu scopul de a oferi informații avizate despre produse). 

Remunerația se bazează pe metodologia „cost plus”, în conformitate cu legislația în vigoare privind prețurile de transfer.

In ceea ce priveste impozitul pe Profit, va rog sa prezentati actionarilor o lista detaliata a cheltuielilor nedeductibile si, respectiv, o copie a Registrului de evidenta Fiscala pentru 2016.

Cheltuielile nedeductibile sunt constituite in principal din provizioane si diverse cheltuieli avand fie o deductibilitate permanenta sau una temporara (cheltuieli de protocol, sponsorizari, costuri de distrugere etc) in conformitate cu dispozitiile fiscale aplicabile.

DETALII CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE   2016
 VALOARE RON
Provizioanesi audit fiscal 208.000
Provizioane si concedii neefectuat 1.002.404
Subventii pentru stocuri si clienti 665.151
Protocoale, Evenimente & Sponsorizari 639.141
Combustibili, Asigurare, Reparatii 102.391
VAT nedeductibill 91.965
Distrugerea de stocuri 156.205
Depreciere fiscala/ depreciere contabila 42.951
Total 2.908.208

 

1.    Investitiile in curs de executie, referitoare la SMB Laboratories si linia de productie de siropuri care nu s-au finalizat, cand au fost demarate? Au fost acestea echipamente achizitionate de la parti afiliate (companii din grupul Sanofi)? Daca da, cand si pentru ce valoare?

Echipamentul a fost achizitionat in anii 2001-2003, inainte de prealuarea Zentivei de catre Grupul Sanofi.

Creante: referitor la suma de RON 143.17 milioane in creante, suma de RON 3.69 milioane sunt creante ajunse la scadenta si neaprovizionate. Va rog sa nominalizati principalii client care nu au achitat aceste creante in termen sis a prezentati lista companiilor afiliate Sanofi care au intarziat plata creantelor (daca este cazul).

Suma de 3.69 milioane RON se refera in principal la urmatoarele creante:

 • Zentiva Turcia  0.408  MRON
 • Zentiva  ks  0.091 MRON
 • Sanofi Winthrop  2.0MRON
 • MAYOLY SPINDLER   0.337 MRON
 • Vinzari catre salariati a unor bunuri
 • Vinzari  deseuri

Care este explicatia cresterii pozitiei de numerar in 2016 vs 2015? Este pozitia de cash actuala si sustenabila?

Evolutia pozitiva a pozitiei cash flow-ului in 2016 vs 2015 se datoreaza in principal imbunatatirii termenilor de colectare precum si cresterii valorii profitului inainte de taxe.

Situatia existenta se poate deteriora in 2017 dupa un an 2016 foarte bun.

Care este motivul pentru care ati propus repartizarea sumei de RON 8,026,646.00 catre Rezerva Legala, desi aceasta este complet constituita conform Raportului Annual (pagina 41)?

Propunerea a fost de repartizare catre categoria Alte Rezerve iar nu catre Rezerve Legale.

Alte Datorii Curente, Dividende de plata: de cand sunt datorate aceste sume? Care este numarul actionarilor care nu au ridicat aceste dividende in 2015 si 2016? Se pot constitui aceste dividende neplatite ca si profit pentru companie in urma unei decizii AGA?

Societatea plateste dividende incepand cu anul 2011. Datorita numarului mare de actionari si complexitatii situatiilor existente nu este obiectiv posibil sa putem consolida informatia. Reincadrarea ca profit a sumelor neridicate se face obietul unor evaluari si decizi interne ulterioare.

Litigiul cu Agentia Nationala a Medicamentului: care sunt detaliile acestui litigiu, riscul financiar sau de alta natura? Va solicit sa prezentati actionarilor o scurta descriere a litigiului, cu date concrete solicitate si cu indicarea posibilelor consecinte, pentru a putea aprecia asupra efectelor acestuia.

Litigiul se refera la o contestatie avand ca obiect o amenda aplicata de autoritate in legatura cu un produs farmaceutic din portofoliul CHC. Valoarea sanctiunii este de 5.000 RON. Litigiul se afla in prima instanta.

Mai este in vigoare facilitate de cash pooling al Zentiva SA cu Sanofi SA France? Daca raspunsul este afirmativ, care este contractul in baza caruia s-a acordat facilitate, cu mentionarea datelor de individualizare a contractului? Care sunt sumele utilizate de Zentiva SA in perioada Ianuarie 2016 – Ianuarie 2017 (valori lunare)?

Da, pe baza contractului incheiat in anul 2013. Informaţiile referitoare la acest contract au fost diseminate în cadrul rapoartelor curente publicate de către Societate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Vă rugăm să găsiți mai jos valorile lunare solicitate:

CP-Closing Balance-RON
Ian-16 16,386,833.58
Feb.16 14,183,248.67
Mar.16 24,358,158.26
Apr.16 42,277,253.04
May.16 38,868,554.33
Iun-16 68,845,065.67
Jul.16 89,854,765.88
Aug.16 95,759,245.36
Sep.16 104,875,689.56
Oct.16 112,002,867.06
Nov.16 117,474,745.33
Dec.16 121,358,218.51
Jan.17 138,793,833.46

 

Care sunt justificarile pentru care Zentiva SA si Consiliul de Administratie nu respecta Codul de Guvernanta Corporativa al BVB?

Societatea se conformeaza cu majoritatea recomandărilor prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă. Cu toate acestea, în cazurile în care societatea nu se conformeaza    din punct de vedere  formal la unele recomandări sau nu se conformeaza parțial, explicații pentru aceste situatii au fost furnizate în ceea ce privește aceste deviatii.

Riscul de Credit: care este riscul de credit din partea principalilor clienti, intrucat o mare parte din creante sunt fata de parti afiliate? Va solicit sa confirmati ca toate creantele din partea partilor afiliate au fost incasate la scadenta initial prevazuta sau, in caz contrar, care sunt sumele neincasate si clientii care nu le-au achitat (cu nominalizarea exacta a acestora)?

Zentiva SA este protejată in prima faza de riscul aferent clientului final deoarece activitatea comercială este derulată de Sanofi Romania SRL. Principalii clienți direcți ai Zentiva SA sunt  deţinuţi indirect în proporţie de 100%  de Sanofi SA. Ca si regula, creanțele  detinute de catre Zentiva față de clienții săi direcți (afiliati) sunt incasate în conformitate cu cadrul contractual aplicabil.

Cine supravegheaza incasarea creantelor fata de partile afiliate si care sunt masurile concrete care au fost luate pentru incasarea cat mai rapida a creantelor societatii fata de partile afiliate?

Nu a fost necesara implementarea unor astfel de măsuri / acțiuni  deoarece, ca si regula generala, creanțele detinute de catre Zentiva față de clienți direcți (afiliatii) sunt incasate în conformitate cu cadrul contractual aplicabil.

In buget exista o linie de Cheltuieli Intercompany (Intercompanie)? Care este alocarea pe fiecare categorie de cheltuieli? Va solicit sa furnizati o detaliere a acestor cheltuieli in suma de RON 8,200,000 si justificarile in privinta fiecarei categorii.

Bugetul aferent anului 2017 include o categorie de cheltuieli, Cheltuieli intercompany, in valoare de  8.2 MRON. In cadrul raspunsului de la intrebarea de mai sus, referitoare la categoriile de cheltuieli incluse in Cheltuielile cu Serviciile de la Grup, pot fi gasite detalii cu privire la acest tip de cheltuieli, efectuate in cursul anului 2016.

In cadrul exercitiului bugetar aferent anului 2017 proiectiile s-au facut pe baza celor mai bune estimari raportate in principal la trendurile pietei, strategia interna, date istorice.

Answers to series of questions received from minority shareholders in connection with the General Assembly of Shareholders of Zentiva SA dated April 27, 2017

Comment: The Company has provided a general answer for questions with the same substantive contents. The answers were provided by the Company by observing confidentiality and commercial interests of the Company as well as based on the relevant information identified to the date of the response and on its understanding of the scope of the questions.

What is the reason for the increase of export sales in a higher rhythm compared to the sales on the internal market?

The increase is coming from the export in new markets.

Other revenues: what is the fee per man-hour (MHR) for the Promotion Services provided to Sanofi Romania SRL? Please mention all the other types of services provided to entities affiliated under this scheme/form.

Remuneration is based on the cost plus methodology, in line with valid transfer pricing legislation.

Apart from the promotion and marketing services, Zentiva SA provides to Sanofi Romania SRL also certain administrative services in areas where there are no appropriate personnel in place but also various types of services to other affiliates.

Information about the significant transactions concluded by the company with affiliates was disseminated within the current reports published by the company according to valid legislation. For more information, please refer to the relevant current reports published on the company website and Stock Exchange website in accordance with the capital markets legislation.

In the previous years there were revenues registered from rents, and in the year 2016 these are zero. What is the cause?

We did not identify registrations related to revenues from rents in 2015.

Do you have rental contracts or gratuitous tenancy contracts that are effective for movable and immovable assets, contracts signed with affiliated parties? Who are the contracting parties for each specific contract?

Based on internal data related to the lease contract concluded by Zentiva SA with affiliates in relation to its movable/immovable assets, there is one lease contract concluded with Zentiva International a.s.Hlohovec-Sucursala Bucuresti in 2006.

What is the professional background of the candidates to the position of member in the Board of Directors? What is the reason for which you do not provide on the website of the company the Curriculum Vitae of the candidates to the position of member in the Board of Directors, according to legal requirements?

Information related to the candidate’s name and residence are available among the informative materials posted on the Company website in relation to the General Assembly. The professional qualification of the candidate is business management.

What are the actual causes that have led to the decrease of the expenses with raw materials in 2016? I am requesting you to specify the monetary value for each specific cause, for the correct and complete information of the shareholders.

The value of the expenses decreased in 2016 vs 2015, due to renegotiation of some commercial aspects related to raw materials supplies and change of active substance producer. 

What are the expense categories included in the Expenses with the Services from the Group? I am requesting you to specify the sums associated with each expense category, as they are presented on page 31 of the Annual Report. Did you organize a competitive tender for the acquisition of these services at the price of the market (“arm’s length”)? What is the risk to which Zentiva SA is exposed following the acquisitions of services from affiliated companies?

The Company applies transfer pricing policies in accordance with the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations and local Romanian legislation. The actual transfer pricing policy depends on the nature of product or service provided and represents confidential information. All significant transactions are assessed by internal local and corporate experts to make sure that they are in line with external transfer pricing guidelines and regulations and internal transfer pricing policies. The advice/support from established external advisors is sought where necessary. The compliance with valid transfer pricing regulations ensures that the prices used in intercompany transactions are based on the arm’s length principle.

With respect to determining the appropriate arm’s length return/margin for products and services, external databases are utilized to determine the return/margin earned by companies with similar functions, risks and assets. 

The main expense categories included in the Expenses with the Services are as follows:

Management services 2.340.219 RON
Marketing and sales 1.013.580 RON
Production and logistic 2.309.819 RON
IT services 2.769.812 RON
TOTAL 8.433.430 RON

 

Management support services: portfolio management and development (monitoring, support on transfers, projects to optimize production processes of the Company), procurement (supplier monitoring, negotiations of the major contracts for raw materials), legal support (review and support for international/complex situations related to the Romanian business) and finance  (monitoring of sales, support for projections of production  and cost of production optimization, definition of product flows for the local capacity )

Marketing and sales: support for the launches of new products, monitoring and recommendations regarding market performance, business reviews to support management decisions, best practices of the Group sharing with the local management of the Company

Production and logistics: support for international flows of products, management and optimization of transport, monitoring and support to optimize the performance of production sites, benchmarks and sharing best practices between sites.

IT support: maintenance of IS systems (SAP and other common applications used by the all entities from the Group), operational and day-to-day support regarding software’s and IT infrastructures, management and execution of IT projects relevant to the local

Why is the company paying for the Zentiva license? What are the contracts underlying this payment? What is the fiscal risk to which Zentiva SA is exposed due to this contract?

The Company benefits from using the logo and trademark “Zentiva” for all its products and activities locally and abroad. The contractual relation is based on the License Agreement concluded between Zentiva S.A. and Zentiva Group, a.s. on 1 January 2009. Remuneration is in line with valid transfer pricing legislation. 

Why are travel expenses so high? What are the criteria based on which these expenses are reimbursed? Who are the persons for whom these expenses are reimbursed? Do you consider that Zentiva SA is exposed to a fiscal risk due to this reason?

The Company does not consider the value of the travel expenses as high. As a general principle, such expenses are incurred according to the business needs of the company. The expenses are reimbursed based on applicable legislation, based on justificative documents

Promotion services/MHR from Sanofi Romania SRL: RON 10,212,483 – what is the reason for which these sums are paid to a company affiliated to the majority shareholder? Do you consider that Zentiva SA is exposed to a fiscal risk due to these transfers to the majority shareholder?

The promotion and marketing services are provided by Sanofi Romania SRL in relation to the pharmaceuticals products and/or food supplements from Zentiva’s portfolio in order to effectively develop the sales of the Products in accordance with local generally accepted principles for promotion of pharmaceuticals (i.e. to observe and analyze the development of the pharmaceutical market, position of the consumers; active promotion to doctors and pharmacists, opinion leaders development; product presentations to congresses and other important medical events; ensuring the execution and printing of the promotion materials for the purpose of the promotion of the products; organizing of educational symposia for the purpose of the provision of the expert information about the products).

Remuneration is based on the cost plus methodology, in line with valid transfer pricing legislation.

Remuneration is in line with valid transfer pricing legislation. 

Regarding the Profit Tax, please provide to the shareholders the detailed list of the nondeductible expenses, and a copy of the Tax Registry for 2016, respectively.

Non-deductible expenses are essentially due to provisions and miscellanea items having either a permanent or a temporary non deductibility (e.g. protocol expenses, sponsorships, destructions costs etc) as per the applicable fiscal regulations.

Income tax impact of the non deductible expenses per categories 2016    (Amount in RON)
Tax provisions 208.000
Accruals bonus and untaken vacation 1.002.404
Allowances for stocks and receivable 665.151
Protocol, Events & Sponsorship 639.141
Fuel, repair, insurance 102.391
Non deductible VAT 91.965
Destruction of stocks 156.205
Fiscal depreciation vs accounting depreciation 42.951
Total 2.908.208

 

The equipment was purchased in 2001-2003, before the Sanofi Group took over Zentiva.  

Receivables: regarding the sum of RON 143.17 million in receivables, the sum of RON 3.69 million are receivables that became outstanding and not provisioned. Please name the main customers who did not pay these receivables in due time, and please provide the list of the companies affiliated to Sanofi that had a delay in the payment of the receivables (if applicable).

The amount of 3.69 milioane RON covers the following receivables:

 • Zentiva Turcia  0.408  MRON
 • Zentiva  ks  0.091 MRON
 • Sanofi Winthrop  2.0MRON
 • MAYOLY SPINDLER   0.337 MRON 
 • Sale of assets to the employees;
 • Sale of waste

What is the explanation for the increase of the cash position in 2016 vs. 2015? Is the current cash position sustainable?

The positive cashflow evolution between 2015 and 2016 comes mainly from the improvement of the collection terms and the increase in profit before tax.

The current cash position could deteriorate in 2017 after a very positive 2016 year.

What is the reason for which you have proposed the distribution of the sum of RON 8,026,646.00 to the Legal Reserve, although this is completely constituted according to the Annual Report (page 41)?

The proposal was to distribute that amount to the Other Reserves category and not to the Legal Reserves.

Other Current Debts, Dividends to pay: For how long are these sums owed? What is the number of shareholders who have not taken out these dividends in 2015 and 2016? Can these unpaid dividends constitute themselves as a profit for the company following a decision of the General Assembly of Shareholders?

The company has started to pay dividends in 2011. Due to the high number of shareholders and complexity of existing situations such consolidation cannot be performed. Restatement  of the unpaid dividends as profit will be subjects of further analyses and decision.

The litigation with the National Agency for Medicines: What are the details of this litigation, the financial risk or the risk of another nature? I am requesting you to provide to the shareholders a brief description of the litigation, with the actual data that were requested and with the indication of the possible consequences, in order to have the ability to appreciate its effects.

This court case is related to a contestation of a fine received in relation to a company CHC product. The fine value is 5,000 RON. The litigation is before the first court.

Is the facility of cash pooling of Zentiva SA with Sanofi SA France still effective? In case of an affirmative answer, what is the contract based on which the facility was attributed, with mentioning the data of the individualization of the contract? What are the sums used by Zentiva SA during the period January 2016 – January 2017 (monthly values).

Yes, based on the agreement signed in 2013. Information about the corresponding cash polling agreement was disseminated within the current reports published by the company according to valid legislation.

Please find here below the requested monthly values:

CP-Closing Balance-RON
Ian-16 16,386,833.58
Feb.16 14,183,248.67
Mar.16 24,358,158.26
Apr.16 42,277,253.04
May.16 38,868,554.33
Iun-16 68,845,065.67
Jul.16 89,854,765.88
Aug.16 95,759,245.36
Sep.16 104,875,689.56
Oct.16 112,002,867.06
Nov.16 117,474,745.33
Dec.16 121,358,218.51
Jan.17 138,793,833.46

 

What are the justifications for which Zentiva SA and the Board of Directors do not observe the Corporate Governance Code of the Bucharest Stock Exchange?

The company complies with the majority of the recommendations provided by the Corporate Governance Code. However, in the cases the company does not formally comply or partially comply with some of the recommendations, explanations have been provided for those deviations.

Credit risk: What is the credit risk from the main customers, considering that a big part of the receivables are from affiliated parties? I am requesting you to confirm that all the receivables from affiliated parties were collected at the initial due date or, otherwise, what are the sums that were not collected and the customers who did not pay them (with the exact naming of those).

Zentiva SA bears at first step some limited credit risk as commercial activity is handled by Sanofi Romania SRL. Zentiva SA’s main direct customers are indirectly 100% owned by Sanofi SA.

As a rule Zentiva’s receivables toward its direct customers (affiliates) are collected according to the applicable contractual framework.

Who is surveilling the collection of the receivables from the affiliated parties and what are the actual measures that have been taken for the collecting as quickly as possible of the receivables of the company from the affiliated parties?

No such measures/actions are required as, generally, Zentiva’s receivables toward its direct customers (affiliates) are collected according to the applicable contractual framework.

In the budget is there a line of Intercompany Expenses? What is the assignment per each expense category? I am requesting you to provide a detailed description of these expenses in the sum of RON 8,200,000 and the justifications regarding each category.

The budget 2017 includes a line for intercompany expenses in amount of 8.2 MRON.

Within the answer to the above question, related to the expense categories included in the Expenses with the Services from the Group, you may find the details of expenses with the Services from the Group for 2016.

Budget 2017 projections were based on our best estimates considering elements such as market trends, internal strategy, historical data.

Grupul de companii Zentiva este lider în volume și valoare al pieței de generice și în top 4 companii farmaceutice, în valoare, în piața totală de medicamente din România.* 1 din 10 medicamente vândute în farmacii aparține companiilor din grupul Zentiva din România . *Sursa datelor este IQVIA, sell-out data, all market (RX + OTC, Originals + Generics), MAT 2023.