Calendar de raportare

ZENTIVA S.A.

________________________________________

28 Februarie 2020/ 28 of February 2020

  • Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pe anul 2019
  • Presentation of annual preliminary financial results for 2019

29 Aprilie 2020/ 29 of April 2020

  • Adunarea Generală a Acţionarilor, de aprobare a rezultatelor financiare anuale
  • General Meeting of Shareholders, approval of annual financial results 

30 Aprilie 2020/ 30 April 2020

  • Prezentarea rezultatelor financiare anuale pe anul 2019
  • Presentation of annual financial results 

21 August 2020/ 21 August 2020

  • Prezentarea rezultatelor financiare semestriale 2020
  • Presentation of  2019 half year financial results

14 Mai, 13 Noiembrie 2020/ 14 May, 13 November 2020

  • Prezentarea rezultatelor financiare trimestriale 2020 – trimestrele I si III
  • Presentation of  quarterly financial results for 2020 - 1st and 3rd quarter

Zentiva România este liderul în volume al pieței de medicamente generice, cu o cota de piață de 16.02 % în anul 2019 (conform IQVIA decembrie 2019).