Calendar de raportare

ZENTIVA S.A.

________________________________________

15 Februarie 2017/ 15 of February 2017

  • Prezentarea rezultate financiare anuale preliminare pe anul 2016
  • Presentation of annual preliminary financial results for 2016

27 Aprilie 2017/ 27 of April 2017

  • Adunarea Generala a Actionarilor, de aprobare a rezultatelor financiare anuale
  • General Meeting of Shareholders, approval of annual financial results 

28 Aprilie 2017/ 28 April 2017

  • Prezentarea rezultatelor financiare anuale
  • Presentation of annual financial results 

1 August 2017/ 1 August 2017

  • Prezentarea rezultatelor financiare semestriale 2017
  • Presentation of  2017 half year financial results

12Mai, 14 Noiembrie 2017 / 12 May, 14 November 2017

  • Prezentarea rezultatelor financiare trimestriale 2017- trimestrele I si III
  • Presentation of  quarterly financial results for 2017- 1st and 3rd quarter

Zentiva este a treia* cea mai mare companie de medicamente generice cu una dintre cele mai rapide evoluții din Europa.