Calendar de raportare

ZENTIVA S.A.

________________________________________

15 Februarie 2018/ 15 of February 2018

  • Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pe anul 2017
  • Presentation of annual preliminary financial results for 2017

26 Aprilie 2018/ 26 of April 2018

  • Adunarea Generală a Acţionarilor, de aprobare a rezultatelor financiare anuale
  • General Meeting of Shareholders, approval of annual financial results 

27 Aprilie 2018/ 27 April 2018

  • Prezentarea rezultatelor financiare anuale pe anul 2017
  • Presentation of annual financial results 

3 August 2018/ 3 August 2018

  • Prezentarea rezultatelor financiare semestriale 2018
  • Presentation of  2018 half year financial results

14 Mai, 14 Noiembrie 2018 / 14 May, 14 November 2018

  • Prezentarea rezultatelor financiare trimestriale 2018 – trimestrele I si III
  • Presentation of  quarterly financial results for 2018 - 1st and 3rd quarter

Zentiva este a treia* cea mai mare companie de medicamente generice cu una dintre cele mai rapide evoluții din Europa.