Adunari generale ale actionarilor

Drepturile actionarilor si reguli procedurale AGA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dindata de 27(28).04.2017

Completare Convocator AGA 27.04.2017
Updated Convening - GA - April 27(28), 2017

Materiale informative AGOA - 27.04.2017

Informative materials AGOA - 27.04.2017

Situatii Financiare - 31 12 2016
Financial Statements -31.12. 2016

Opinie audit E&Y 2016

Auditor's report 2016
Raportul CA 2016
BoD Report 2016
Buget - 2017
Lista candidatilor CA
List of candidates - Board of Directors
Imputernicire-- AGOA - 27.04.2017
PoA -- Ordinary GA - 27.04.2017
Formular de vot corespondenta -- AGOA 27 Aprilie 2017
Voting form - GA April 27, 2017
Proiect de Hotarare -- AGOA --27.04.2017
Decision project AGOA --27.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dindata de 28(29).04.2016

Hotarare AGOA 28.04.2016
GA decision 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29(30).04.2015

Hotarare AGOA 29.04.2015
Resolution AGOA 29.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18(19).03.2015

Hotarare AGOA 18.03.2015
Resolution AGOA 18.03.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29(30).04.2014

Hotarare AGOA 29.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26(27).04.2013

Hotarare AGOA 26.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26(27).04.2012

Hotarare AGA 26.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29(30).11.2011, ora 10:00 A.M.

Hotarare AGOA 29.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28(29).04.2011, ora 10:00 A.M.

Hotarare AGA Ordinara 28.04.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28(29).04.2011, ora 11:30 A.M.

Hotarare AGA Extraordinara 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21(22).03.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28(29).04.2010

Hotarare AGOA 28.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 10.09.2009
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 10.09.2009

Hotarari AGA 10.09.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 28.04.2009

Hotarare AGOA 28.04.2009

Situatii Financiare .2015

Zentiva este a treia* cea mai mare companie de medicamente generice cu una dintre cele mai rapide evoluții din Europa.