Notificare legală și politica de confidențialitate

1. Proprietatea intelectuală

2. Natura informațiilor

3. Link-uri către alte site-uri

4. Informații nominative și alte informații

5. Limitarea răspunderii

6. Disponibilitatea website-ului

7. Informații despre produse

8. Cadru legal

9. Notificare legală

10. Credite

În această pagină sunt descrise instrucțiunile legale care se aplică oricărui utilizator de Internet care vizitează acest site. Atunci când consultați acest site, vă obligați să respectați aceste instrucțiuni fără niciun fel de rezerve. Vă recomandăm să consultați în mod regulat aceste instrucțiuni, deoarece este posibil ca acestea să fie modificate periodic şi fără înștiințare.

Accesul la site-ul de Internet www.zentiva.ro (denumit în continuare “Site-ul”) şi utilizarea acestuia sunt supuse termenilor şi condițiilor de mai jos, precum şi tuturor legilor relevante. Prin localizarea şi consultarea acestui site, dvs. acceptați fără rezerve termenii şi condițiile de mai jos şi vă asumați obligația că le veți respecta

1. Proprietatea intelectuală

Acest site este deținut şi gestionat de Zentiva (denumită în continuare „Zentiva”), o companie Sanofi.

Materialele afișate sau prezentate pe acest site, inclusiv documentele, fișierele, proiectarea, grafica, schițele tehnice, echipamentele, codurile şi imaginea generală a site-ului ̶ sunt supuse drepturilor de autor deținute de Zentiva şi de alte societăți care formează un concern, în conformitate cu dispozitiile legale relevante privind drepturile de autor, drepturile conexe drepturilor de autor

Dacă nu se specifică altfel în mod expres într-un anumit caz, toate drepturile sunt rezervate. Mai mult, toate denumirile de produse menționate pe acest Site sunt mărci înregistrate ale Zentiva, cu excepția cazului în care se specifică faptul că denumirile sunt deținute de o altă entitate. Mărcile înregistrate, denumirile comerciale, logo-urile şi produsele care apar pe Site sunt protejate la nivel național şi internațional. Se interzice utilizarea acestora fără acordul prealabil al Zentiva.

2. Natura informațiilor

Informațiile, mai ales informațiile financiare, prezentate pe Site nu vor fi considerate ca o propunere de investiţie. Acestea nu vor fi interpretate ca o solicitare sau o ofertă publică şi nu vor constitui vreo ofertă de subscriere, achiziționare sau tranzacționare a acțiunilor Zentiva sau a altor titluri de valoare emise de Zentiva şi/sau de subsidiarele sale. Zentiva vă atrage atenția asupra faptului că informațiile financiare prezentate pe Site sunt actualizate în mod regulat.

După caz, pe Site pot fi prezentate opinii ale experților din anumite domenii în legătură cu conținutul Site-ului sau extrase din articole din presă. Astfel de informații reprezintă numai opiniile experților respectivi sau ale ziarului respectiv, opinii care nu sunt neapărat împărtăşite de Zentiva. Astfel de experți nu sunt angajați Zentiva şi nu primesc remunerări din partea Zentiva pentru utilizarea opiniei lor. Zentiva nu este responsabilă pentru exactitatea sau completitudinea informațiilor sau opiniilor prezentate în astfel de materiale. Sfaturile experților reflectă numai opinia lor personală şi, în niciun caz nu trebuie considerate ca fiind opiniile sau responsabilitatea Zentiva.

În plus, Site-ul cuprinde informații legate de sănătate, fitness şi diverse tratamente medicale rezervate exclusiv pentru folosință umană. Acestea au doar caracter informativ şi scopul lor nu este acela de a înlocui sfaturile doctorului sau farmacistului dvs. Nu trebuie să utilizați informațiile cuprinse aici pentru diagnosticarea vreunei boli sau probleme fizice sau ca tratament la distanță sau pentru a prescrie sau utiliza vreun medicament prezentat pe Site. Trebuie să consultați întotdeauna doctorul sau farmacistul dvs. și să citiți cu atenție prospectul medicamentului respectiv.

Informațiile prezentate pe Site nu reprezintă mijloace de convingere sau motivare pentru a utiliza sau prescrie produse medicinale, de a influența rezultatele testelor clinice pentru produsele Zentiva sau a influența direct sau indirect luarea deciziilor cu privire la Zentiva sau produsele Zentiva.

3. Link-uri către alte site-uri

ZZentiva nu își asumă niciun tip de responsabilitate cu privire la alte site-uri la care este posibil să aveți acces prin intermediul Site-ului. Nu putem să controlăm conținutul acestor terțe site-uri, ele fiind total independente de Zentiva. În plus, existența unui link între Site şi orice alt site nu sugerează, în niciun mod, faptul că Zentiva aprobă conținutul site-ului respectiv sau utilizarea în orice fel a conținutului respectiv. Mai mult, este responsabilitatea dvs. să vă luați măsurile de precauție necesare pentru a preveni contaminarea Site-ului, inclusiv şi fără limitare la, contaminarea acestuia cu unul sau mai mulți „viruși”, „cai troieni” sau alți „paraziți”.

Este posibil ca şi site-uri externe să cuprindă hyperlink-uri către Site. Niciun astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul prealabil expres al Zentiva. Zentiva nu este responsabilă în niciun caz pentru indisponibilitatea unor astfel de site-uri externe şi nu revizuiește, nu controlează, nu aprobă şi nu este răspunzătoare pentru conținut, publicitate, produse sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul acelor site-uri.

4. Informații nominative și alte informații

4.1 Zentiva nu va divulga niciunei terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal pe care ni le comunicați prin email. Aceste informații vor fi utilizate exclusiv pentru scopul de a vă răspunde în cel mai eficient mod posibil. Zentiva procesează astfel datele dvs. cu caracter personal obținute direct de la dvs., iar datele cu caracter personal sunt procesate doar în scopul pentru care le-ați furnizat. Datele cu caracter personal vor fi procesate doar în perioada necesară pentru îndeplinirea scopului procesării. Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie.

Gestionarea, procesarea şi transmiterea datelor dumneavoastră private şi speciale (denumite împreună datele personale) se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 677/2001 cu privire la procesarea datelor personale.

Zentiva vă informează că utilizează cookie-uri pentru a colecta informații despre comportamentul dvs. pe acest Site, precum limba preferată și alte setări. Aveți dreptul de a refuza utilizarea cookie-urilor.

4.2Site-ul nu este proiectat să primească informații confidențiale si/sau date cu caracter personal. pe care este posibil să le trimiteți. Drept urmare, toate informațiile, indiferent de formatul în care sunt prezentate: documente, date, grafice, întrebări, sugestii, concepte, observații sau de altă natură – pe care le comunicați pe Site nu vor fi considerate confidențiale. Astfel, simplul fapt că ne transmiteți aceste date ne dă dreptul de a le utiliza, reproduce, distribui sau modifica sau de a le transmite cu scopul de a procesa solicitarea dvs.

5. Limitarea răspunderii

Zentiva depune toate eforturile pentru a se asigura, pe măsura posibilităților sale, de exactitatea şi actualizarea informațiilor prezentate pe Site, compania rezervându-şi dreptul de modificare oricând, fără preaviz, a conținutului acestuia. Cu toate acestea, Zentiva nu poate garanta pe deplin exactitatea, precizia, actualizarea sau exhaustivitatea informațiilor disponibile în cadrul Site-ului. Drept urmare, Zentiva nu poate fi trasă la răspundere pentru:

imprecizia, inexactitatea sau omisiunile legate de informațiile prezentate pe Site; daunele rezultate din intruziunea frauduloasă a unei terțe părți care a dus la modificarea informațiilor sau a materialelor prezentate pe Site;

în general, pentru niciun fel de daune, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, chiar şi în cazul în care Zentiva a avut cunoștință de posibilitatea producerii unor astfel de daune, indiferent dacă acestea rezultă în urma (i) accesului sau imposibilității de accesare a Site-ului; (ii) utilizării Site-ului, incluzând daunele sau virușii care pot infecta sistemele calculatoarelor dvs. sau orice alte produse şi/sau (iii) încrederii în informațiile prezentate direct sau indirect pe Site.

Materialele din cadrul Site-ului şi de pe toate celelalte pagini de Internet sunt prezentate „așa cum sunt”, fără niciun fel de garanție, fie aceasta expresă sau insinuată. Zentiva nu oferă niciun fel de garanție expresă sau insinuată cu privire la, fără limitare, caracterul comercial sau potrivit pentru un anumit scop al acestora.

6. Disponibilitatea website-ului

Luați la cunoștință faptul că (i) este tehnic imposibil ca Site-ul să nu prezinte nicio deficiență și că Sanofi nu și poate asuma nicio răspundere pentru aceasta; (ii) deficiențele pot duce la o indisponibilitate temporară a Site-ului și (iii) operarea Site-ului poate fi afectată în mod advers de condiții și circumstanțe în afara controlului Sanofi, precum conexiunile de transmisie și comunicații între Sanofi și dumneavoastră și între Sanofi și alte sisteme și rețele.

Zentiva și/sau furnizorii săi pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau să întrerupă Site-ul în totalitate sau în parte, pentru a efectua lucrări de mentenanță și/sau pentru a aduce îmbunătățiri și/sau modificări ale Site-ului. Sanofi nu își asumă răspunderea pentru nicio modificare a acestui Site, pentru suspendarea sau întreruperea acestuia.

7. Informații despre produse

Informațiile cuprinse şi prezentate în cadrul Site-ului pot face referire, direct sau indirect, la produse, programe şi servicii ale Zentiva, care nu sunt propuse sau nu sunt disponibile în anumite țări sau regiuni sau care este posibil să fie oferite sub o altă marcă comercială şi să fie supuse unor norme şi condiții de utilizare diferite, în funcție de țară. Astfel de referiri nu insinuează nicio intenție din partea Zentiva de a vinde acele produse, programe sau servicii în țara dvs. Vă rugăm să consultați subsidiara locală a Grupului Sanofi sau partenerul dvs. comercial Zentiva, pentru a afla informații cu privire la produsele, programele şi serviciile disponibile în regiunea/țara dvs.

8. Cadru legal

Site-ul şi conținutul său sunt guvernate de legile din Cehia. Toate litigiile referitoare la acest Site şi la conținutul său vor fi de competența tribunalelor din Cehia.

9. Notificare legală

9.1 Site-ul şi conținutul său sunt guvernate de legile din Cehia. Toate litigiile referitoare la acest Site şi la conținutul său vor fi de competența tribunalelor din Cehia.:

Editor site:
Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Cehia, cod poștal: 102 37.

9.2 Director editorial și Managing Editor:

Cornelia Schaeffer, Head of Global Communication, Zentiva Generics
Departamentul de Comunicare - Communication Specialist - Raluca Coman, zentivaRO@zentiva.ro

9.3 Găzduirea site-ului

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam)
Server în Europa

10. Credite

10.1 Fotografii

Shutterstock, gettyimages, iStock

Dl. Petr Adámek, Cehia, Dl. Pavel Horník, Cehia

Zentiva Group, a.s.

Zentiva este a treia* cea mai mare companie de medicamente generice cu una dintre cele mai rapide evoluții din Europa.